eventicon9 04 Januar 20:00

Geschmolzener Kern

04.01.21, von 20:00 bis 22:30
Anmeldeschluss 19:00
Raids
Erstellt am 26. November 2020 07:48, Hinzugefügt von Neoras

Fesseln NICHT locked

3314
Die Anmeldefrist für dieses Ereignis ist bereits überschritten.

  Bestätigt (39/40) [enthält 12 Gäste]

class 2 Druide (5)
class 2 Anmoruk
class 2 Lexila
class 3 Jäger (4)
class 3 Wittewutz
class 3 Nævia
class 4 Magier (3)
class 4 Ollekamelle
class 4 Lisaana
class 4 Èléktra
class 5 Paladin (6)
class 5 Kalevra
class 5 Teneth
class 5 ahtrus
class 6 Priester (2)
class 7 Schurke (5)
class 7 Miravi
class 7 Arice
class 8 Schamane (0)

  Angemeldet (0/40) [enthält keine Gäste]

class 2 Druide (0)
class 3 Jäger (0)
class 4 Magier (0)
class 5 Paladin (0)
class 6 Priester (0)
class 7 Schurke (0)
class 8 Schamane (0)
class 9 Hexenmeister (0)
class 10 Krieger (0)

  Abgemeldet (7/40) [enthält 1 Gast]

class 2 Druide (1)
class 3 Jäger (0)
class 4 Magier (1)
class 5 Paladin (1)
class 6 Priester (1)
class 7 Schurke (0)
class 8 Schamane (0)
class 9 Hexenmeister (0)
class 10 Krieger (3)
class 10 vural

  Ersatzbank (0/40) [enthält keine Gäste]

class 2 Druide (0)
class 3 Jäger (0)
class 4 Magier (0)
class 5 Paladin (0)
class 6 Priester (0)
class 7 Schurke (0)
class 8 Schamane (0)
class 9 Hexenmeister (0)
class 10 Krieger (0)

 

Kommentare

Keine Kommentare vorhanden
Da eine CMS-Bridge aktiv ist, musst Du dich mit den Login-Daten eures Forums/CMS anmelden.